ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ

Το ωράριο της “ΦωΓήΝεΑ” είναι ανάλογο των αναγκών σας 6:30-15:30 για τα πρωινά τμήματα και 14:30 – 21:00 για τα απογευματινά τμήματα.

ΖΩΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι ζώνες λειτουργίας μας έναι ακόμη πιο ευέλικτες για ακόμη περισσότερη ευκολία του γονέα αλλά δημιουργικής ώρας του παιδιού:

8:00-12:00 (Α πρωινή ζώνη), 12:00 -15:00 (Β πρωινή ζώνη),  17:00-20:00 ( μικρή απογευματινή ζώνη).

Τα παιδιά παίρνουν μέρος σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ενσωματώνονται πλήρως στην ομάδα.

ΣΧΟΛΙΚΟ

Η διαμόρφωση των δρομολογίων γίνεται με τη σύντομη εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους γονείς στα πρωινά, μεσημεριανά δρομολόγια και πρώτο απογευματινό